klantenservice@verminfighter.nl | 06-34 638 664 | Bel ons direct

Heeft u last van ratten?

Wij helpen u er snel vanaf!

Rattenoverlast?

Wij weten er wel raad mee!

Rattenbestrijding is ons vak

Wij helpen u graag verder

Direct een offerte

Rattenbestrijding

Wij voeren rattenbestrijding uit op bedrijventerreinen, in de openbare ruimte en rondom gebouwen. Ook in bedrijfspanden en bij mensen thuis kunnen wij rattenbestrijding uitvoeren. Hieronder kunt u meer lezen over onze werkwijze. U kunt hierboven ook direct een afspraak maken.

Let op! Wij bestrijden vrijwel niet meer met rattengif. Wij bestrijden alleen nog met moderne technieken tenzij er acuut gevaar is voor de gezondheid.

Gebouwen en bedrijventerreinen
Sinds 2018 passen wij alleen nog moderne werkwijzen toe om gebouwen en instellingen te beschermen tegen ratten. Deze moderne werkwijze gebruikt vangkasten die langst de gevels worden geplaatst. Dit doen wij bij appartementencomplexen, bedrijventerreinen en kantoorgebouwen.

Vrijblijvend advies aanvragen

Binnen rattenbestrijding uitvoeren
In kantoorpanden en bedrijfspanden mogen wij binnen de huidige regelgeving ook nog bestrijden met rattengif. Er worden dan gesloten kisten geplaatst. Deze werkwijze hangt sterk af van de omstandigheden.

Publieke voorziening
Onze moderne vangkasten worden ook gebruikt in publieke ruimtes. Ze zijn zeer geschikt om rattenoverlast structureel en preventief te bestrijden en beheersen zonder dat hier dagelijkse controle voor nodig is. Wij hebben voor dit systeem gekozen omdat de kasten gifloos en dus volledig veilig zijn voor mensen. Daarnaast kunnen ze een groot aantal ratten vangen zonder dat hier tussentijdse tussenkomst voor nodig is.

In huis en tuin
Bij bewoners in eigen huis of in de tuin bestrijden wij ratten nog steeds middels de klassieke werkwijze. Als u last heeft van ratten in de tuin of in huis, dan plaatsen wij alleen nog gifloze bestrijdingsmaterialen die bestemd zijn voor niet-professioneel gebruik. U moet zelf zorgdragen voor adequate opvolging en controle aan de hand van onze instructies en aanwijzingen. Ga voor meer informatie over de kosten en werkwijze naar onze pagina over rattenbestrijding voor particulieren

Wie is verantwoordelijk voor de rattenbestrijding
In de meeste gevallen bestrijdt de gemeente niet meer op particulier terrein. Alleen als de oorzaak van het rattenprobleem een direct gevolg is van een probleem in de publieke voorziening. De gemeente komt natuurlijk ook in actie als er een acuut probleem voor de volksgezondheid is. Er zijn gemeentes die nog bestrijding uitvoeren op particulier terrein maar ze zijn hiertoe niet verplicht. Als de klachten toenemen en de overlast wordt groter dan zal de gemeente vaak in actie komen.

Nieuwe regelgeving
Door nieuwe regelgeving in verband met gif is de rattenbestrijding op particulier terrein voor gemeentes haast onmogelijk geworden. Goede informatie en instructie van inwoners wordt steeds belangrijker. Onze professionele rattenbestrijders zijn hiervoor goed opgeleid.

Instructie en voorlichting
Wij zorgen als we langskomen altijd voor goede instructie en voorlichting. Goede en veilige bestrijdingsmiddelen en onze instructie zorgen ervoor dat de rattenbestrijding helemaal goed verloopt.

Vrijblijvend advies aanvragen

Wat zijn de oorzaken van een rattenplaag?

Afval
Over het algemeen heeft een rattenplaag een duidelijk aan te wijzen oorzaak. Vuil en afval dat te lang op straat ligt trekt al snel de aandacht van ratten. Als dit niet veranderd wordt dan kunnen de ratten zich snel voortplanten en heeft bestrijding eigenlijk geen effect.  Bedrijventerreinen hebben daarnaast nog te maken met problemen van afvalcontainers en zijn daardoor extra kwetsbaar.

Alles goed afsluiten
U moet er goed op letten dat u voor de deur of thuis zorgvuldig omgaat met het afval. Als het afval te lang blijft staan omdat de ophaaldienst niet genoeg langskomt dan moet u zorgen voor goed afgesloten zakken in een afvalcontainer of een kliko. U moet er ook voor zorgen dat de afvalcontainer of kliko niet bereikbaar is en goed afgesloten is. Als er een gat onderin de container zit voor ontluchting of afwatering dan moet deze goed afgesloten worden met een rooster.

Vogelvoer, kippenvoer en konijnenvoer
Wij maken als rattenbestrijders vaak mee dat we bij mensen thuis komen waar diervoeding aanwezig is in de tuin. Kippenvoer en vogelvoer hebben een grote aantrekkingskracht op ratten. In dit geval hebben we goed materiaal nodig in combinatie met een slimme strategie. Als het voer verwijdert wordt maar de ratten niet worden bestreden kunnen de hongerige ratten voor veel meer overlast gaan zorgen.

Rattenplaag door riool
Als u een rattenprobleem heeft doordat uw riool defect is dan moet het riool eerst gerepareerd worden voordat de ratten bestreden kunnen worden. Als u denkt dat het om de hoofdriolering gaat dan kunt u het best contact opnemen met de gemeente. Als het om uw eigen afvoer gaat dan kan een loodgieter u het best helpen.

Vrijblijvend advies aanvragen