Heeft u last van ratten?

Wij helpen u er snel vanaf!

Rattenoverlast?

Wij weten er wel raad mee!

Rattenbestrijding is ons vak

Wij helpen u graag verder

Wij scoren gemiddeld een 4,9 uit 33 beoordelingen.
Bekend van onder andere:

Rattenbestrijding

Vermin Fighter uit Mijdrecht voert rattenbestrijding uit op bedrijventerreinen, in openbare ruimtes en rondom gebouwen. Ook in bedrijfspanden en bij mensen bestrijden wij ratten professioneel. Hieronder leest u meer over onze werkwijze om ratten professioneel te bestrijden. U kunt hierboven ook direct een afspraak maken om een rattenplaag te laten bestrijden.

Let op! Wij gebruiken bij rattenbestrijding vrijwel geen rattengif. Wij bestrijden een rattenplaag alleen nog met moderne technieken tenzij er acuut gevaar is voor de gezondheid.

Professioneel ratten bestrijden in gebouwen en bedrijventerreinen

Sinds 2018 passen wij bij het professioneel bestrijden van ratten alleen nog moderne werkwijzen toe om gebouwen en instellingen te beschermen tegen rattenoverlast. Deze moderne werkwijze van ongediertebestrijding gebruikt vangkasten die langst de gevels worden geplaatst. Deze methode van professioneel ratten bestrijden passen wij toe bij appartementencomplexen, bedrijventerreinen en kantoorgebouwen.

Vrijblijvend advies aanvragen

Binnen rattenbestrijding uitvoeren
In kantoorpanden en bedrijfspanden met rattenoverlast mogen wij binnen de huidige regelgeving een rattenplaag ook nog bestrijden met rattengif. Er worden dan gesloten kisten geplaatst. Deze werkwijze van rattenbestrijding hangt sterk af van de omstandigheden.

Rattenoverlast bij publieke voorzieningen
Onze moderne vangkasten worden voor het bestrijden van een rattenplaag ook gebruikt in publieke ruimtes. Ze zijn zeer geschikt om rattenoverlast structureel en preventief te bestrijden en beheersen zonder dat hier dagelijkse controle voor nodig is. Wij hebben voor dit systeem gekozen omdat de kasten gifloos en dus volledig veilig zijn voor mensen. Daarnaast zorgen ze voor rattenbestrijding zonder dat hier tussentijdse tussenkomst voor nodig is.

Een rattenplaag bestrijden huis en tuin

Bij een rattenplaag in eigen huis of in de tuin bestrijden wij ze nog steeds door middel van de klassieke werkwijze. Als u te maken heeft met rattenoverlast in de tuin of in huis, dan plaatsen wij alleen nog gifloze bestrijdingsmaterialen die bestemd zijn voor niet-professioneel gebruik. U moet zelf zorgdragen voor adequate opvolging en controle aan de hand van onze instructies en aanwijzingen. Ga voor meer informatie over de kosten en werkwijze naar onze pagina over rattenbestrijding voor particulieren.

Wie is verantwoordelijk voor de rattenbestrijding
In de meeste gevallen kan gemeente een rattenplaag op particulier terrein niet meer bestrijden. Alleen als de oorzaak van rattenoverlast een direct gevolg is van een probleem in de publieke voorziening. De gemeente komt natuurlijk ook in actie als er een acuut probleem voor de volksgezondheid is. Er zijn gemeentes die nog rattenbestrijding uitvoeren op particulier terrein maar ze zijn hiertoe niet verplicht. Als de klachten toenemen en de overlast groter wordt zal de gemeente vaak in actie komen om de rattenplaag te laten bestrijden.

Professioneel ratten bestrijden aan de hand van de nieuwe regelgeving
Door nieuwe regelgeving in verband met gif is de rattenbestrijding op particulier terrein voor gemeentes haast onmogelijk geworden. Als u de ratten professioneel wilt late bestrijden wordt goede informatie en instructie van inwoners daarom steeds belangrijker. Het personeel dat de ratten professioneel komt bestrijden is hiervoor goed opgeleid.

Instructie en voorlichting bij rattenoverlast

Wij zorgen als we langskomen bij rattenoverlast altijd voor goede instructie en voorlichting voor de bestrijding van het ongedierte. Goede en veilige bestrijdingsmiddelen en onze instructie zorgen er bij het professioneel laten bestrijden van ratten voor dat de rattenbestrijding helemaal goed verloopt.

Vrijblijvend advies aanvragen

Wat zijn de oorzaken van een rattenplaag?

Rattenoverlast door afval

Over het algemeen heeft een rattenplaag een duidelijk aan te wijzen oorzaak. Vuil en afval dat te lang op straat ligt trekt al snel de aandacht van ratten. Als dit niet verandert kunnen de ratten zich snel voortplanten en heeft bestrijding eigenlijk geen effect. Voor de rattenbestrijding van bedrijventerreinen hebben we daarnaast nog te maken met problemen van afvalcontainers.

Alles goed afsluiten tegen rattenoverlast
Bij rattenbestrijding moet u er goed op letten dat u thuis zorgvuldig omgaat met afval. Als het afval te lang blijft staan omdat de ophaaldienst niet genoeg langskomt moet u zorgen voor goed afgesloten zakken in een afvalcontainer of een kliko. Zorg er ook voor dat de afvalcontainer of kliko niet bereikbaar is en goed afgesloten is. Als er een gat onder in de container zit voor ontluchting of afwatering, sluit deze dan goed af met een rooster.

Vogelvoer, kippenvoer en konijnenvoer
Wij maken als rattenbestrijders vaak mee dat we bij mensen thuiskomen omdat er rattenoverlast is waar diervoeding aanwezig is in de tuin. Kippen- en vogelvoer hebben een grote aantrekkingskracht op ratten. Bij het professioneel bestrijden van de ratten hebben we in dit geval goed materiaal nodig in combinatie met een slimme strategie. Als het voer verwijderd wordt maar de ratten niet worden bestreden kunnen de hongerige ratten voor veel meer overlast gaan zorgen.

Rattenoverlast door riool
Als u een rattenplaag heeft omdat uw riool defect is moet het riool eerst gerepareerd worden voordat we de ratten professioneel kunnen bestrijden. Als u denkt dat het om rattenbestrijding door de hoofdriolering gaat kunt u het best contact opnemen met de gemeente. Gaat het om uw eigen afvoer, dan kan een loodgieter u het best helpen.

Vraag vrijblijvend advies aan bij rattenoverlast

Hoe is een rattenplaag het beste te bestrijden? Neem contact met ons op om uw situatie aan ons uit te leggen. Wij vertellen u graag hoe wij de ratten professioneel voor u kunnen bestrijden. Dit doen we voor het bestrijden van een rattenplaag, en voor ander ongedierte zoals muizenbestrijding.

Vrijblijvend advies aanvragen