Heeft u last van wespen?

Wij zorgen ervoor dat u snel verlost bent

Ik wil meer informatie

Overlast van ratten?

Onze fighters helpen u er snel van af

Lees hier meer over
Wij scoren gemiddeld een 4,9 uit 33 beoordelingen.
Bekend van onder andere:

Processierupsen weer actief

Processierupsen weer actief: Verwachte overlast voor komende zomer

Met de komst van de lente kondigt zich ook een jaarlijks terugkerend fenomeen aan: de processierupsen zijn weer actief. Gemeenten en natuurorganisaties waarschuwen voor de verwachte overlast die deze harige plaaggeesten met zich meebrengen. De rupsen, die zich nestelen in eikenbomen, veroorzaken ernstige jeuk en huidirritatie bij mens en dier door de minuscule brandhaartjes die ze verspreiden.

Vroegere activiteit door klimaatverandering

Experts wijzen op een vroegere activiteit van de processierupsen als gevolg van de klimaatverandering. Door de stijgende temperaturen beginnen de rupsen eerder in het seizoen met hun activiteiten. Dit zorgt voor een langer en intensiever bestrijdingsseizoen voor gemeenten en groenbeheerders, die met verschillende methoden proberen de populatie onder controle te houden.

Preventieve maatregelen en voorlichting

Om de overlast van de processierupsen zoveel mogelijk te beperken, worden diverse preventieve maatregelen genomen. Zo worden nesten opgespoord en verwijderd, worden eikenbomen preventief behandeld en worden speciale waarschuwingsborden geplaatst op plekken waar veel processierupsen worden verwacht. Ook wordt er intensief voorlichting gegeven aan burgers over hoe zij zich kunnen beschermen tegen de hinderlijke effecten van de rupsen.

Samenwerking tussen gemeenten en natuurorganisaties

De bestrijding van de processierupsen vereist een gecoördineerde aanpak tussen gemeenten, provincies en natuurorganisaties. Er wordt samengewerkt aan monitoring, preventie en bestrijding om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de volksgezondheid te waarborgen. Daarnaast wordt er ingezet op onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethoden om de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen.

Advies aan burgers: Voorzorgsmaatregelen treffen

Burgers worden geadviseerd voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer zij in aanraking kunnen komen met processierupsen of hun brandhaartjes. Het dragen van beschermende kleding, vermijden van contact met nesten en direct na aanraking met de rupsen huid en kleding grondig wassen, zijn enkele aanbevolen maatregelen. Door alert te zijn en op te letten kan de hinder van deze jaarlijks terugkerende plaag tot een minimum worden beperkt.

03-04-2024 12:25