Heeft u last van wespen?

Wij zorgen ervoor dat u snel verlost bent

Ik wil meer informatie

Overlast van ratten?

Onze fighters helpen u er snel van af

Lees hier meer over
Wij scoren gemiddeld een 4,9 uit 33 beoordelingen.
Bekend van onder andere:

Grote hoeveelheid afval illegaal gedumpt, daardoor overal ongedierte

Onbekende individuen hebben een aanzienlijke hoeveelheid afval illegaal gedumpt in de nabijheid van het milieupark Randwyck in Maastricht. Dit heeft geleid tot aanzienlijke hinder voor de omliggende bedrijven. Bovendien heeft deze daad van illegale storting ook gezorgd voor problemen met ongedierte.

De dump heeft naar verluidt plaatsgevonden gedurende de nacht, wat resulteert in een situatie waarbij de normale afvalverwijderingsopties, zoals het gebruik van het nabijgelegen milieustation, niet benut werden. Dit zou waarschijnlijk aanzienlijke kosten met zich meebrengen.

Dit incident staat niet op zichzelf, want veel grote steden ervaren een groeiend probleem met illegale afvaldumpingen. De gemeente Maastricht is zich bewust van deze kwestie en heeft al meldingen ontvangen van de betrokken bedrijven. In reactie hierop verklaart de gemeente dat ze werkt aan een alomvattende aanpak om dit probleem aan te pakken. Ze benadrukt echter dat deze aanpak enige tijd en middelen zal vergen, aangezien het eenvoudigweg verwijderen van het gedumpte afval niet het kernprobleem oplost.

Totdat dit plan volledig is uitgewerkt en ten uitvoer is gebracht, zullen de bedrijven in de omgeving helaas geconfronteerd blijven worden met de overlast van het illegaal gestorte afval.

01-11-2023 11:48